Events

निरामय सर्वांग सुंदर जीवनाचा पाया – चरबीमुक्त शरीर

May 3, 2018

निरामय सर्वांग सुंदर जीवनाचा पाया – चरबीमुक्त शरीर

आज पर्यंत आमच्या क्लबच्या माध्यमातुन जितक्या लोकांचे आरोग्य आम्ही निरामय, निरोगी आणि सर्वांगसुंदर केले आहे, त्यापैकी अनेकांशी झालेल्या चर्चेतुन एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. ब-याच जणांना, आतुन (स्वतःच आतला आवाज) असे वाटत असते की त्यांचे वजन, पोटाची चरबी, पोटाचा घेर वाढतो आहे, किंवा वाढला आहे. “वजन किंवा पोटाचा घेर कमी करणे आपल्याला जमणार नाही” अशा भोळ्या समजुतीतुन अनेक जण स्वतःच्या आतल्या आवाजाला दाबतात. वजन कमी करणे सोपे आहे. त्यातल्या त्यात महेश आणि पल्लवी ठोंबरे च्या मार्गदर्शनाखाली हे ध्येय गाठणे अगदी सोपे आहे. अधिक जाणुन घ्या आमच्या विशेष कार्यशाळेतुन. दिनांक – ६ मे २०१८ ठिकाण – आमचा क्लब…

Read more

Unleash the real U

February 11, 2018

Unleash the real U

Have you resolved to lose your weight? If Yes, then why not be part of a session on how your meal plan, diet can help you lose or gain weight. At our club, we have organised a session by nutrition and diet expert on February 11th 2018. Venue – Stay Fit Pune Club office Who can participate – Whoever is interested in healthy lifestyle Date – 11th Feb 2018 Time – 10:00 am Duration – 2 hours Registration  – Free Click here to register  

Read more

Run Marathon

February 4, 2018

Run Marathon

Type – Outdoor Who can participate – Only for club members Registration – Free Registration Link – Click here Last Date of Registration – Feb 3rd, 2018  

Read more