Weight Loss for woman

आपला भारत देश अजब रसायन आहे. हजारो वर्षांपासुन आपल्या संस्कृतीने आपल्याला अनेक रुढी परंपरा दिल्या. या रुढी परंपरा खरतर उदात्त हेतुंनी प्रेरीत अशा महान शास्त्रज्ञ ऋषिमुनींनी, खुप अभ्यास केल्यानंतर समाजाच्या कल्याणासाठी दिल्या. कालांतराने या रुढी परंपरांमध्ये अनिष्ट आले. मुळ अर्थ व

आपल्याकडे असा एक गैरसमज सर्रास झालेला दिसतो. तो म्हणजे आय टी क्षेत्रातील नोकरी म्हणजे बख्खळ पैसा आणि ऐषोआराम. कंपनी मध्ये कामाला जाण्यायेण्यासाठी कंपनी कार ची व्यवस्था करते. कंपनी मध्येच एकदम भारी लकलक चमचम करणारे कॅंटीन, त्या कॅंटीन मधील तितकीच चआमचमीत

इंग्रजीमध्ये एक खुपच प्रसिध्द म्हण आहे. Beauty lies in the eyes of beholder. वर करणी ही म्हण खुप साधी सोपी वाटते पण या म्हणीमुळे दिशाभुल अनेकांची झालेली आहे. त्यातल्या त्यात आजच्या व्यग्र काळातील स्त्री ची तर खुपच जास्त. श्रीदेवीच्या दुर्दैवी