Stamina

आरोग्य की धनसंपत्ती?   माझ्याकडे तुमच्या साठी एक भन्नाट नोकरी व्यवसायाची संधी आहे. यात तुम्हाला अमर्याद बॅंक बॅलेंस मिळेल. पण तुम्हाला यासाठी दिवसाची सुरुवात लवकर करुन, कामावर पोहोचावे लागेल, खाण्यासाठी वेळ मिळाला तर खाल्ले नाहीतर उपाशी पोटी, वेळीअवेळी जेवण करुन कष्ट करावे