Stamina

२१ व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच, भारतात एक नवीनच उद्योगक्षेत्र उदयास आले. या उद्योगक्षेत्राने लाखो पदवीधारकांना नोकरीच्या नवीन संधी आणि रोजगार दिला. अनेक जण या क्षेत्रातील पाच आकडी पगाराच्या आणि झगमग, तरुणाईला आकर्षुण घेईल अशी जीवनशैली वर भाळुन या क्षेत्रामध्ये रुजु झाले.

आपल्या वेबसाईट वरील अभ्यासपुर्ण, माहितीपुर्ण आणि फिटनेस क्षेत्रातील अनुभवातुन लिहीलेल्या विविध लेखांचा एक वाचक वर्ग तयार होतोय. महेश ला आणि मला अनेक लोक फोन, मेसेज द्वारे त्यांच्या आरोग्य विषयक विविध शंका विचारत असतात. आम्ही ही आमच्या परीने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर

माझ्या मागील,मधुमेहाविषयीच्या तीन विस्तृत लेखांमधुन आपण, मधुमेह म्हणजे नक्की काय? त्याचे प्रकार किती व कसे आहेत? जीवनशैलीचा मधुमेहावर होणारा तसेच मधुमेहाचा जीवनशैलीवर होणारा परीणाम काय आहे? प्रकार दोनचा मधुमेह होऊ नये म्हणुन कोणती काळजी घ्यावी? अशा अनेक प्रश्नांविषयी खोलात जाऊन

फ्लॅशबॅक - मधुमेह ह्या विषयावर लिहिण्यापुर्वी, मला माझ्या काही जुन्या आठवणी जाग्या कराव्याशा वाटताहेत. माझ्या करीयरची सुरुवातीची अनेक वर्षे मी राजकारण व समाजकारण करण्यात घालवली. ह्या कालावधी मध्ये, मी अनेक व्यक्ति आणि वल्लींना भेटलो. मला एक वैशिष्ट्यपुर्ण सामाजिक आणि राजकिय वारसा

खरतर डीटॉक्सिफिकेशन ह्या इंग्रजी शब्दाऐवजी शीर्षकामध्ये मी त्या शब्दाचा मराठी समानार्थी शब्द वापरु शकलो असतो. पण शीर्षकामध्येच असा धोक्याची घंटा वाजवणारा शब्द नको म्हणुन मराठी शब्द इथे सांगत आहे. तर डीटॉक्सिफिकेशन या इंग्रजी शब्दाचा मराठी समानार्थी शब्द विषमुक्ती किंवा विषहरण