कशासाठी ? तर पोटासाठी !! नक्की का?
कशासाठी ? तर पोटासाठी !! नक्की का?

कशासाठी ? तर पोटासाठी !! नक्की का?

जिवन करी जिवित्वा, अन्न हे पुर्ण ब्रह्म । आपण सगळेच जगत आहोत. सगळेच याचा अर्थ यच्चयावत सगळे. जे जे म्हणुन सजीव आहेत व सांप्रत म्हणजे मी हे लिहित असताना व तुम्ही वाचत असताना, जिवंत आहेत ते सगळे. यात नुसत्या मनुष्याचाच…

अनुजैविकांचा आपल्या शरीरस्वास्थ्यासाठी प्रभावी उपयोग
अनुजैविकांचा आपल्या शरीरस्वास्थ्यासाठी प्रभावी उपयोग

अनुजैविकांचा आपल्या शरीरस्वास्थ्यासाठी प्रभावी उपयोग

मागील लेखामध्ये आपण पाहिले की प्रतिकुल जिवाणुंची संख्या जर वाढली तर आपले आरोग्य बिघडते. व अनुकुल जिवाणुंची संख्या वाढली तर आपली प्रतिकार शक्ति वाढुन आपण अधिक तंदुरुस्त होतो. आज आपण अनुजैविके (म्हणजेच अनुकुल जिवाणु) आपल्या जठरात कशा पध्दतीने वाढवता येतील…