Being overweight and the risk of heart disease & stroke
Being overweight and the risk of heart disease & stroke

Being overweight and the risk of heart disease & stroke

Some of the most common problems seen in people who carry excess weight, such as high blood pressure and unhealthy levels of cholesterol and other fats in the blood, tend to occur together. Both can lead to concurrent health problems—namely,…

तारुण्याचे तीन ‘त’कार : उभे कसे राहावे – भाग २
तारुण्याचे तीन ‘त’कार : उभे कसे राहावे – भाग २

तारुण्याचे तीन ‘त’कार : उभे कसे राहावे – भाग २

मागच्या लेखामध्ये आपण पाहिले की आपण जर नीट उभे राहिलो नाही तर त्याचे दिर्घकालीन दुषपरिणाम काय व कसे होतात. आज आपण पाहुयात नीट उभे राहणे म्हणजे नक्की काय ते? अगदी आपल्या मराठ मोळ्या भाषेत सांगायचे तर माणसाने सरळ उभे राहावे.…

प्रभावी पालकत्व
प्रभावी पालकत्व

प्रभावी पालकत्व

पाश्चात्य देशांमध्ये विशेषतः युरोप अमेरीके मध्ये प्रभावी पालकत्वा मध्ये एक खासियत आहे. ती खासियत अशी की त्या पालकत्त्वाचे ध्येय मुलांसाठी किंवा भावी पिढ्यांसाठी संपत्ती तयार करुन ठेवणे असे नसुन आपल्या मुलांना संकटांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करुन खडतर जीवनप्रवासाचा अनुभव सुरुवातीपासुनच…