उपवास कसा कराल तुम्ही?

उपवास कसा कराल तुम्ही?

सर्वप्रथम आपण उपवास म्हणजे काय ते पाहुयात. उपवास या शब्दाची फोड उप+वास अशी होते. “उप” या शब्दाचा अर्थ आहे “समीप” म्हणजे “जवळ” व वास या शब्दाचे मुळ आहे “वस”. वसणे याअ अर्थाने. वास म्हणजे राहणे. तर दोन्ही शब्द जोडुन अर्थ…

गणेशोत्सव, मोदक आणि माझा वेटलॉस

गणेशोत्सव, मोदक आणि माझा वेटलॉस

तुम्ही जर तुमचे वजन कमी करण्याचा संकल्प केला असेल तर येणारा सण-उत्सवांचा काळ तुमच्या साठी अधिक काळजीचा आहे. मी देखील अशाच अवस्थेमधुन गेलेलो असल्याने मला तुमची अवस्था समजु शकते. अशा मोह प्रसंगी मी स्वःतला कसे सांभाळले व माझे वजन कमी करण्याचे ध्येय कसे गाठले या विषयीचा माझा एक अनुभव.